Kaito Kodera (Japan), 14 Chassis: Yokomo YZ-4 Motor: Yokomo ESC: Yokomo Battery: Yokomo Radio & Servos: Sanwa, Hitec servos Event: 2015 IFMAR 1/10 4WD World Championships