EUR_8340

Riccardo Berton (15, Italy) – EURO Contest

Chassis: Kyosho Inferno MP9 TKI3
Engine: Orion CRF .21
Tyres: AKA
Radio & Servos: KOProPo, Savox SV-1272 SG
Notes: 

EUR_8341 EUR_8342 EUR_8343 EUR_8344EUR_8345 EUR_8346 EUR_8348 EUR_8349 EUR_8353 EUR_8354 EUR_8357 EUR_8356